สสจ.นครนายก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

สร้างเมื่อ: 07/06/2019 อ่าน: 3,391 ครั้ง


สสจ.นครนายก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดีทางภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-3738-6390 ต่อ 217

ประกาศรับสมัคร