ม.ราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานแนะแนว)

สร้างเมื่อ: 30/05/2019 อ่าน: 2,768 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานแนะแนว) 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 6-14 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา (งานแนะแนว) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:  15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี หลักสูตร คบ./ศษ.บ./วท.บ. ด้านจิตวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาให้คำปรึกษา จิตวิทยาคลินิก สังคมสงเคราะห์ศาสตร์(พัฒนาการเด็กและครอบครัว) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 988  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 6-14 มิถุนายน 2562 ในวันราชการ เวลา 08.30 - 15.30 น.

ประกาศรับสมัคร