โรงพยาบาลบึงนาราง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สร้างเมื่อ: 29/05/2019 อ่าน: 2,431 ครั้ง


โรงพยาบาลบึงนาราง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11030 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีคุณวุฒิได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต หรือวิทยาศาสตร์บัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) และหลักสูตรที่จบต้องมีด้านการรักษาพยาบาลและการพยาบาลและการทำหัดการเบื้องต้น เช่นการให้สารละลาย การฉีดยา ทำแผล เป็นต้น
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5603-9709 ต่อ 120

ประกาศรับสมัคร