ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

สร้างเมื่อ: 27/05/2019 อ่าน: 1,536 ครั้ง


ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฎิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาพัฒนาสังคม หรือสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หรือวุฒิการศึกษาอื่น แต่มีประสบการณ์ด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี (มีใบรับรองการผ่านงาน)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 สอบถามลายละเอียดได้ที่077-880635 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร