เทศบาลตำบลเวียงยอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 26/05/2019 อ่าน: 4,624 ครั้ง


เทศบาลตำบลเวียงยอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
+  มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
+ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

พนักงานจ้างทั่วไป
1.  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 10,000 บาท
+ มีคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถดูแลบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัองเบื้องต้นของเครื่องยนต์ได้
+ มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี
+ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2 หรือตามที่กฎหมายกำหนด

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.053-560988, 053-562605-6

ประกาศรับสมัคร