สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5

สร้างเมื่อ: 25/05/2019 อ่าน: 2,843 ครั้ง


สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,620 บาท (รวมค่าครองชีพ แต่ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ เมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือนขึ้นไป)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ปวช. ทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การเงิน การธนาคาร การตลาด เลขานุการ พาณิชยการ บริหารธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3851-1283

ประกาศรับสมัคร