วษท.ร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

สร้างเมื่อ: 25/05/2019 อ่าน: 1,765 ครั้ง


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 4-10 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 104 คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาคณิตศาสตร์ สถิติและการวิจัย การวัดและประเมินผล การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ การวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติ สถิตประยุกต์ การศึกษาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์
2. มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลกร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 4-10 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร