โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/05/2019 อ่าน: 4,997 ครั้ง


โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) เงินเดือน 13,800 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉินหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1อัตรา เงินเดือน 19,500บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร