คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ รับสมัครนักวิชาการโครงการ

สร้างเมื่อ: 22/05/2019 อ่าน: 1,676 ครั้ง


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ รับสมัครนักวิชาการโครงการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศ รับสมัครนักวิชาการโครงการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ด้านอนามัยชุมชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรด 2.50 ขึ้นไป
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สมัครทาง E-mail ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2562
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 08-1481-3700

ประกาศรับสมัคร