โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 27 อัตรา

สร้างเมื่อ: 19/05/2019 อ่าน: 3,733 ครั้ง


โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 27 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000  - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร 0-3458-7800 ต่อ 1219

ประกาศรับสมัคร