สสจ.อ่างทอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา

สร้างเมื่อ: 18/05/2019 อ่าน: 3,916 ครั้ง


สสจ.อ่างทอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-24 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000  - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 17-24 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3561-1222 ต่อ 122

ประกาศรับสมัคร