สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

สร้างเมื่อ: 11/05/2019 อ่าน: 1,648 ครั้ง


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-22 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร ตั้งแต่วันที่ 15-22 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร