จังหวัดนราธิวาส รับสมัครอาสารักษาดินแดน หลายอัตรา

สร้างเมื่อ: 11/05/2019 อ่าน: 5,128 ครั้ง


จังหวัดนราธิวาส รับสมัครอาสารักษาดินแดน หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครอาสารักษาดินแดน หลายอัตรา
ผู้สมัครเป็นเพศชาย ต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดนราธิวาส วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 สัญชาติไทย อายุ 21-60 ปี
กรุณาอ่านประกาศให้เข้าใจก่อนที่จะไปสมัคร

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเถอเมืองนราธิวาส ที่ 2 อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร