มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 06/05/2019 อ่าน: 6,921 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ) 1 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา ปริญญาตรีทุกสาขา
อัตราเงินเดือน: 17,250 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร