สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

สร้างเมื่อ: 05/05/2019 อ่าน: 2,439 ครั้ง


สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-24 พฤษภาคม 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ 1อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8,690บาท + ค่าครองชีพ 2,000บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3ปี
3. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3ปี (มีหนังสือรับรอง)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 14-24 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7471-1801

ประกาศรับสมัคร