โรงพยาบาลนครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 01/05/2019 อ่าน: 3,316 ครั้ง


โรงพยาบาลนครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-21 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนครนายก ตั้งแต่วันที่ 10-21 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3731-1151 ต่อ 254

ประกาศรับสมัคร