มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

สร้างเมื่อ: 29/04/2019 อ่าน: 3,671 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำหอพักนักศึกษา ) สังกัดสำนักกิจการนักศึกษา 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้าง 315 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สําเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่า ปวส.ทางด้านบริหารธุรกิจ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-4355-6006

ประกาศรับสมัคร