กรมทหารพรานที่ 46 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน หลายอัตรา

สร้างเมื่อ: 28/04/2019 อ่าน: 4,773 ครั้ง


กรมทหารพรานที่ 46 รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 พฤษภาคม 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานชายในสังกัด กรมทหารพรานที่46
คุณสมบัติของผู้สมัคร คร่าวๆ (ควรอ่านในประกาศอีกครั้ง)
1. มีสัญชาติไทย
2. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 21 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 30ปี ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการ
3.  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6
อัตราเงินเดือน+ รวมค่าตอบแทนอื่น ประมาณ 19,000บาท
 
สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 พฤษภาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (สมัครด้วยตนเอง,ไปรษณีย์)
กรมทหารพรานที่ 46 หมู่ 2 บ้านค่าย ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  โทร 07370-9736 หรือ 07370-9737

ประกาศรับสมัคร