แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์)

สร้างเมื่อ: 27/04/2019 อ่าน: 2,237 ครั้ง


แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4267-2041 ต่อ 101

ประกาศรับสมัคร