สำนักงาน กศน.อ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/04/2019 อ่าน: 3,957 ครั้ง


สำนักงาน กศน.อ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ครูกศน.ตำบล 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. บุคคลทั่วไป ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ.รับรอง
2.  บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่ไม่มีวุฒิในข้อ 1 ต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.อ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562ในวันและเวลาราชการ โทร. 035-691060

ประกาศรับสมัคร