กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สร้างเมื่อ: 13/04/2019 อ่าน: 6,623 ครั้ง


กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี  ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ได้แก่สาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล วิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือกายภาพ เวชศาสตร์การกีฬา แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ทางสุขาภิบาล หรือทางสิ่งแวดล้อม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต อาคาร 3 ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร