โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฎิบัติการพิเศษ

สร้างเมื่อ: 08/04/2019 อ่าน: 2,611 ครั้ง


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฎิบัติการพิเศษ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฎิบัติการพิเศษ1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี สัญชาติไทย ประสบการณ์ 0 - 2 ปี
2. ปริญญาตรี วิศวกรรม หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์วิศวกรรม สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ วัดคุม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
4. สามารถทำงานกับเยาวชนและเด็กนักเรียนได้
5. มีพื้นฐานในการใช้เครื่องมือช่างทั่วไป เช่น ไขควง ตะไบ สว่าน เป็นต้น
6. ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการทำงานกับเครื่องจักร หรือโรคต้องห้ามตามข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ .ศ.2551

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 เมษายน 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร