อบจ.มุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 51 อัตรา

สร้างเมื่อ: 31/03/2019 อ่าน: 6,950 ครั้ง


อบจ.มุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 51 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 10 ตำแหน่ง 15 อัตรา ดังนี้
1.1.1 ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
1.1.2 ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
1.1.3 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา
1.1.4 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
1..1.5 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
1.1.6 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
1.1.7 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
1.1.8 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน ฯ จำนวน 1 อัตรา
1.1.9 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
1.1.10 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

1.2 พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 36 อัตรา ดังนี้
1.2.1 ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 9 อัตรา
1.2.2 ตำแหน่งยาม จำนวน 1 อัตรา
1.2.3 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 อัตรา
1.2.4 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 9 อัตรา
1.2.5 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา
1.2.6 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนักจำนวน 2 อัตรา

กำหนดรับสมัครในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ 0-4261-1423

ประกาศรับสมัคร