จังหวัดอ่างทอง รับสมัครอาสารักษาดินแดน จำนวน 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 30/03/2019 อ่าน: 3,256 ครั้ง


จังหวัดอ่างทอง รับสมัครอาสารักษาดินแดน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-3 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครอาสารักษาดินแดน จำนวน 5 อัตรา
ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดอ่างทอง วุฒิการศึกษาภาคบังคับ สัญชาติไทย อายุ 17-60 ปี
กรุณาอ่านประกาศให้เข้าใจก่อนที่จะไปสมัคร

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด หลังใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-3 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร