กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 27/03/2019 อ่าน: 12,779 ครั้ง


กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา (กรุงเทพฯ)
- ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

2. เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา (เชียงใหม่,สุราษ)
-ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล หรือทางเวชสถิติ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน

3.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา (นนทบุรี)
-ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนียบัตรพนักงานห้องปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น

สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 2562

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร