โรงเรียนปราจีนกัลยาณี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

สร้างเมื่อ: 26/03/2019 อ่าน: 3,204 ครั้ง


โรงเรียนปราจีนกัลยาณี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:  15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. มีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพ ตัดต่อภาพ วีดีทัศน์ เผยแพร่ ลงสื่อออนไลน์ และงานโสตทัศนศึกษาต่างๆ ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้เป็นอย่างดี
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผุ้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 เมษายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ โทร.037-211071

ประกาศรับสมัคร