สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 19/03/2019 อ่าน: 5,765 ครั้ง


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
1. นักเภสัชกร สังกัดฝ่ายควบคุมคุณภาพไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี 1 อัตรา เงินเดือน 18000-52000 บาท
- ป.ตรีสาขาเภสัช มีใบประกอบ เกรดไม่ต่ำกว่า 2.7 เคยฝึกงานหรือทำงานในโรงงานยามาก่อน

2. นักเภสัชกร สังกัดฝ่ายผลิตไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี 1 อัตรา เงินเดือน 18000-52000 บาท
- ป.ตรีสาขาเภสัช มีใบประกอบ  เคยฝึกงานหรือทำงานในโรงงานยามาก่อน

3. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายควบคุมคุณภาพไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี 1 อัตรา เงินเดือน 18000-52000 บาท
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี เคมีวิเคราะห์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ เกรดไม่ต่ำกว่า 3.0 ขึ้นไป

4. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายผลิตไอโซโทปรังสี ศูนย์ไอโซโทปรังสี 1 อัตรา เงินเดือน 18000-52000 บาท
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์(เคมี) เกรดไม่ต่ำกว่า 3.0 ขึ้นไป

สามารถสมัครด้วยตัวเองที่ :
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เลขที่ 9/9 หมู่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ 02-4019889 ต่อ 1157 , 1129
หรือสมัครทาง Email : recruit_hr@tint.or.th

ประกาศรับสมัคร