มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตรัง รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สร้างเมื่อ: 18/03/2019 อ่าน: 5,259 ครั้ง


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต อักษรศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต ศึกศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบันฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (เกรดไม่ต่ำกว่า 2.50)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 075-201715 075-201733

ประกาศรับสมัคร