วิทยาลัยเทคนิคระนอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มวิชาการตลาด

สร้างเมื่อ: 01/03/2019 อ่าน: 1,773 ครั้ง


วิทยาลัยเทคนิคระนอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มวิชาการตลาด 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการตลาด/ การขาย/ ธุรกิจค้าปลีก /การจัดการธุรกิจค้าปลีก /การจัดการทั่วไป(การตลาด) /ธุรกิจศึกษา (การตลาด)/ การโฆษณา
2. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคระนอง ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2562ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร