มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา

สร้างเมื่อ: 28/02/2019 อ่าน: 3,660 ครั้ง


มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน  6  อัตรา ค่าจ้างเดือนละ  8,350   บาท
2. ผู้ปฏิบัติงานประมง  จำนวน  1  อัตรา ค่าจ้างเดือนละ  8,350   บาท
3. ผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์ จำนวน  2  อัตรา ค่าจ้างเดือนละ  8,350   บาท
4. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน  3  อัตรา ค่าจ้างเดือนละ  8,350   บาท
5. ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารบ่อพักฟื้นสัตว์น้ำขนาดใหญ่ จำนวน  1  อัตรา ค่าจ้างเดือนละ  8,350   บาท
6. ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารแสดงความสามารถสัตว์น้ำ   จำนวน  2  อัตรา ค่าจ้างเดือนละ  9,185   บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร