โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

สร้างเมื่อ: 21/02/2019 อ่าน: 3,002 ครั้ง


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาพณิชยการ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคจัดการงานก่อสร้าง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคจัดการงานก่อสร้าง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1-7 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร