สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร

สร้างเมื่อ: 20/02/2019 อ่าน: 4,495 ครั้ง


สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานสรรพากร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,400 บาท รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปวช. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร