มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 19/02/2019 อ่าน: 4,587 ครั้ง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ
1. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา เงินเดือน 11160 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจ

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 14020 บาท
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาระบบสารสนเทศ, สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2562 (สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร