โรงพยาบาลห้วยยอด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/02/2019 อ่าน: 6,836 ครั้ง


โรงพยาบาลห้วยยอด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน  1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 355 บาท
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน  2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 355 บาท
3. นายช่างเทคนิค จำนวน  1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 400 บาท
4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน  1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท
5. แพทย์แผนไทย จำนวน  1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 600 บาท
6. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย จำนวน  1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 309 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร