เทศบาลเมืองอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/02/2019 อ่าน: 3,412 ครั้ง


เทศบาลเมืองอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน: 11500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

พนักงานจ้างทั่วไป
1. นักการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (ไม่จำกัดวุฒิ)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3561-1714 ต่อ 120

ประกาศรับสมัคร