โรงเรียนอนุบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

สร้างเมื่อ: 16/02/2019 อ่าน: 4,019 ครั้ง


โรงเรียนอนุบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน  1  อัตรา
มีวุฒิการศึกษา  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางด้านบัญชีหรือการเงินหรือสาขาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
มีความซื่อสัตย์
มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการเงิน
มีความสามารถในการปิดบัญชีและรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องได้
เป็นผู้เรียนรู้ได้รวดเร็ว  และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้
มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนอนุบาลตรัง ชั้น 1 อาคารเรียน 5 ตั้งแต่วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร