โรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 10/02/2019 อ่าน: 5,819 ครั้ง


โรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-20 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องยา 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 300 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลตรัง ตั้งแต่วันที่ 13-20 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.075-201-500 ต่อ 1214 หรือ 1235

ประกาศรับสมัคร