สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

สร้างเมื่อ: 07/02/2019 อ่าน: 1,981 ครั้ง


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9450 บาท
- ปวส.หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขา ซึ่งศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2562ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.042490527

ประกาศรับสมัคร