อบจ.นครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/02/2019 อ่าน: 5,105 ครั้ง


อบจ.นครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา  เงินเดือน 9,400 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา  เงินเดือน 9,400 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
4. พนักงานเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงาน 3 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
2. พนักงานก่อสร้าง 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3730-7138

ประกาศรับสมัคร