สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข

สร้างเมื่อ: 30/01/2019 อ่าน: 5,138 ครั้ง


สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 4-15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์/กายภาพ/ชีวภาพ

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ โทรศัพท์ 02-248-8984 ตั้งแต่วันที่ 4-15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร