กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 30/01/2019 อ่าน: 8,207 ครั้ง


กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-20 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เงินเดือน: 19,500 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 3 ชั้น 4 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 7-20 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันราชการและเวลาราชการ โทร.0-2590-8035

ประกาศรับสมัคร