สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์

สร้างเมื่อ: 29/01/2019 อ่าน: 3,247 ครั้ง


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือ ทางการบริหารธุรกิจการเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร