โรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

สร้างเมื่อ: 29/01/2019 อ่าน: 4,032 ครั้ง


โรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เงินโครงการฯ ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1) ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์,วิทยาศาสตร์ (ทางสถิติ) และวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
2) อายุไม่เกิน 40 ปี
3) มีทักษะหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้น (สาธารณสุขและทางการแพทย์)
4) สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์สำนักงานและโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลได้
5) ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
6) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้


สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลตรัง ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.075-201-500 ต่อ 1214 หรือ 1235

ประกาศรับสมัคร