กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 7 อัตรา

สร้างเมื่อ: 29/01/2019 อ่าน: 5,933 ครั้ง


กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-13 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)
1. เสมียน 4 อัตรา (วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 อายุไม่เกิน 30 ปี)
2. พลขับ 2 อัตรา (เป็นทหารกองหนุน วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 อายุ20-30 ปี)
3. ช่างซ่อมยานยนต์ล้อ 1 อัตรา (วุฒิปวช.ช่างยนต์ อายุไม่เกิน 30 ปี)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 4-13 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันราชการ โทร.0-5524-5047 ต่อ 73602

ประกาศรับสมัคร