กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 27/01/2019 อ่าน: 3,995 ครั้ง


กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน: 19,500 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันราชการและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร