สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

สร้างเมื่อ: 27/01/2019 อ่าน: 2,636 ครั้ง


สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร