วิทยาลัยเพาะช่าง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/01/2019 อ่าน: 2,491 ครั้ง


วิทยาลัยเพาะช่าง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ห้องสมุด วิทยาลัยเพาะช่าง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

2. พยาบาล 1 อัตรา ปฏิบัติงานพยาบาล
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์(มีใบประกอบ),สาขาสาธารณสุขศาสตร์
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบุคลากร วิทยาลัยเพาะช่าง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562  ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2623-8790 หรือ0-2623-8791 หรือ0-2623-8792 ต่อ 6113

ประกาศรับสมัคร