โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ รับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 23/01/2019 อ่าน: 4,137 ครั้ง


โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทบริหารธุรกิจ ในสาขาการเงิน การบัญชี การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7520-1236

ประกาศรับสมัคร