เรือนจำจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์

สร้างเมื่อ: 21/01/2019 อ่าน: 4,085 ครั้ง


เรือนจำจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-22 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตรและรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 11-22 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3561-4124 หรือ 0-3561-0432 ต่อ 12

ประกาศรับสมัคร