สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/01/2019 อ่าน: 6,363 ครั้ง


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 13,010- 13,800 บาท
2. นักกีฏวิทยา 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร